Odustajanje od kupovine

Kupovina obavljena posredstvom interneta (sajt: www.parfemshop.rs )
Ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupovini,koji sam sklopio/la kupovinom na daljini putem interneta (online kupovina).
Podaci o kupcu:

Podaci o kupcu
Podaci o robi

Nakon prijema obrasca za jednostrani raskid ugovora, bez odlaganja ćete primiti potvrdu o prijemu obrasca za raskid ugovora,na datu @mail adresu.
Ukoliko ne primite povratni @mail,molimo Vas da ponovite postupak.
Prvog radnog dana, a najkasnije u roku od 48(četrdesetosam) sati, neko ce vas kontaktirati iz kancelarije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate postupak vraćanja parfema :
http://parfemshop.rs/cesto-postavljanja-pitanja-cpp